.: مشخصات دوره
بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الكتريكي ساختمان ها 1 (نظام مهندسي- ارتقا پايه 3به 2 - تاسيسات برقي-نظارت و طراحي)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3  نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
16 ساعت