.: مشخصات دوره
طراحي لرزه اي ساختمان هاي فولادي به روش LRFD ( نظام مهندسي- ارتقا پايه 2 به 1-عمران - محاسبه)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
1,682,640 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
24 ساعت