.: مشخصات دوره
روش هاي تعمير،مرمت و تقويت سازه ها ( نظام مهندسي- ارتقا پايه 2به 1 - عمران - نظارت)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2نظارت از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
760,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1395   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
16 ساعت