.: مشخصات دوره
اكسل پيشرفته (كاربردهاي محاسباتي، تحليلي و مهندسي)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • آشنايي با كاربردهاي گسترده اكسل در زمينه محاسبات كاربردي، تحليل داده ها با رویکرد مهندسی
  •  آشنایی با جداول ، رسم نمودار ها ، حل معادلات ، تحلیل داده ها در سطح پیشرفته

 

 

آشنايي با اكسل مقدماتي

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
36 ساعت