.: مشخصات دوره
Adv.TOEFL - iBT
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: Adv.TOEFL - iBT
   
  1. توانمند سازي متقاضیان جهت شرکت در آزمون بین المللی تافل
  2. آموزش مهارتهای 4گانه آزمون بین المللی تافل بر اساس استاندارد IBT
 

تسلط بر زبان انگليسي در سطح B2 بر اساس استاندارد CEFR و سن بالاي 18سال جهت شركت در آزمون تعيين سطح

 
   
 
 
 
4,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت