.: مشخصات دوره
تاسيسات لوله كشي گاز ساختمان ها (نظام مهندسي- ارتقا پايه 3 به 2 - مكانيك-نظارت و طراحي)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

 دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
993,600 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
16 ساعت