.: مشخصات دوره
كارگاه برنامه نويسي با ++C
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. آموزش محتويات پايه و مشترك در دوره هاي برنامه نويسي و آماده سازي دانش پژوهان جهت ورود به دوره هاي برنامه نويسي.
  2. فراگیری مفاهیم برنامه نویسی به عنوان پیش نیازکار با  نرم افزار های تخصصی  مانند ( متلب) در میان رشته های فنی مهندسی ( به جز کامپیوتر)
  3. کسب تجربه عملی برنامه نویسی در راستای تکمیل مطالب آموزشی دانشگاه خود

 

 
  • حداقل آشنايي با زبان انگليسي و رياضيات.
  • آشنايي با مفاهيم اوليه برنامه نويسي و الگوريتم
  • آشنايي با Windows

 

 
   
   
 
4,100,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
35 ساعت