.: مشخصات دوره
مديريت شبكه لينوكس 1
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

پرورش نيروی کارآمد در زمینه مدیریت شبکه لینوکس

آموزش كار با سيستم عامل هاي متن باز در سطوح پيشرفته شبكه

آموزش دانش پذيران بر اساس استاندارد هاي بين المللي آموزش لينوكس و آماده ساختن آنان براي آزمون بين المللي .

 

مسلط به نصب ، پياده سازي و تنظيمات سيستم عامل لينوكس در حد كاربري پيشرفته.

 
   
   
 
6,290,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت