.: مشخصات دوره
Excel ويژه مهندسين عمران
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

استفاده از قابليتهايExcel  در تهيه كاربرگهاي محاسبات سازه، تهيه مصالح، ليستفر، تهيه صورت وضعيت بر اساس فهرست بها با دقت بالا و سرعت بيشتر

 

•آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز
•آَشنايي با ويندوز و مديريت فايلها
 

 
   
   
 
6,290,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت