.: مشخصات دوره
اتوماسيون صنعتي توسط PLC Step 7
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

·         آشنايي با اجزا تشكيل دهنده PLC

·         آشنايي با برنامه نويسي PLC و تجهيزات در ارتباط با PLC

 

دانشجوي يكي از گرايش هاي برق، ترجيحاً ترم 7 به بعد و مسلط به دروس مدار منطقي و كنترل

 
   
   
 
4,490,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
34 ساعت