.: مشخصات دوره
شبيه سازي مخازن نفتي توسط نرم افزار Eclipse
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمندسازي نيروهاي متخصص در زمينه شبیه سازی مخازن نفت و گاز توسط نرم افزار Eclipse

 

آشنايي با مباني جريان سيال در مخازن نفت و گاز، خواص سنگ و سيال مخازن

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
40 ساعت