.: مشخصات دوره
مفاهيم امنيت و راه هاي مقابله با هك (CEH 7)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه آموزش راههاي گوناگون امن نمودن شبكه براي مقابله با حمله هاي الكترونيكي و مقابله با حملات برعلیه شبکه ها و تجهیزات حفاظتی

 

آشنايي با مفاهيم شبكه و Network+ و ترجيحا كار در شبكه.

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت