.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
80 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها
  •   آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و قابليت هاي آن
  •   بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان
  •  چگونگي انجام و ايجاد پروژه هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي به صورت تئوري و عملي
  •  توان ارزيابي بين سيستم هاي سنتي و مكانيزه و قابليت رقومي سازي اطلاعات سنتي براي مديريت و استفاده بهينه

شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با سيستم عامل ويندوز (توصيه مي گردد شركت كنندگان با مباني اوليه GIS آشنا باشند.)


  پیش نیاز دوره