.: مشخصات دوره
به كارگيري نرم افزار Carrier در طراحي سيستم هاي تاسيساتي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

·        معرفي نرم افزار Carrier جهت طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع و بارهاي حرارتي و برودتي ساختمان

·        آموزش كامل نحوه برنامه نويسي و محاسبات در نرم افزار Carrier

 

اطلاعات كافي در مورد انواع سيستمهاي تهويه (سرمايش و گرمايش) و طراحي تاسيسات ساختمان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

 
   
   
 
4,990,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت