.: مشخصات دوره
ميكس و مونتاژ ويدئو به كمك نرم افزار EDIUS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروي متخصص در زمينه مونتاژ فيلم

 

تسلط به كاربري كامپيوتر در حد Icdl 1

 
   
   
 
2,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
30 ساعت