.: مشخصات دوره
اصول طراحي سازه هاي فلزي صنعتي بر اساس استانداردهاي UBC,AISC,…
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي متخصصين رشته مهندسي عمران در زمينه مهندسي و طراحي سازه هاي صنعتي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس كدها، استانداردها، منابع و مراجع ويژه اين صنعت

 

 

 

 

دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي عمران (كليه گرايشها)

 
   
 
 
 
6,200,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
36 ساعت