.: مشخصات دوره
تهيه نقشه هاي توپوگرافي توسط نرم افزار Land CAD
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش امكانات و توانايي هاي نرم افزار در زمينه هاي ترسيمي ، محاسباتي . 

 

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز
تسلط به نقشه برداري

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
40 ساعت