.: مشخصات دوره
مهارتهاي تكميلي مديريت، برنامه ريزي و كنترل پروژه مرتبط با صنعت نفت
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه مديريت، برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي صنعت نفت، گاز و پترشيمي

 

آشنايي با اصول برنامه ريزي و كنترل پروژه و يكي از نرم افزارهاي MSP يا P3 و همچنين آشنايي با Excel

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
30 ساعت