.: مشخصات دوره
مديريت پروژه توسط نرم افزار Primavera
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي فارغ التحصيلان مهندسي صنايع و همچنين ساير علاقه مندان به مهارت برنامه ريزي و كنترل پروژه و مديريت پروژه ها، در بكارگيري مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه در نرم افزار Primavera.

 

آشنايي با سيستم عامل ويندوز
آشناي با مفاهيم تئوري برنامه ريزي و كنترل پروژه

 
   
   
 
3,690,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت