.: مشخصات دوره
عمليات برنامه ريزي و كنترل پروژه توسط نرم افزار MS Project
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي فارغ التحصيلان مهندسي صنايع و همچنين ساير علاقه مندان به مهارت برنامه ريزي و كنترل پروژه  در بكارگيري مفاهيم تئوري برنامه ريزي و كنترل پروژه  با استفاده از نرم افزار عملياتي MSP.

 

آشنايي با كامپيوتر و ويندوز
آشناي با مفاهيم تئوري برنامه ريزي و كنترل پروژه

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت