.: مشخصات دوره
طراحي قطعات پيچيده صنعتي با استفاده از نرم افزار Solid Works
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش مهارت هاي طراحی، مونتاژ و تحليل قطعات و مکانيزم ها ، به هدف شبيه سازي سريع و ارزيابی کيفيت محصول قبل از ساخت توسط نرم افزار SolidWorks

 

آشنايي با رسم فني و نقشه كشي صنعتي
آشنايي مقدماتي با دروس پايه مهندسي مكانيك

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت