.: مشخصات دوره
طراحي مخازن ذخيره اتمسفريك بر اساس API 650
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

تربيت نيروهاي متخص در زمينه مهندسي و طراحي مخازن اتمسفريك در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس كدها، استانداردها و منابع ويژه اين صنعت

 

 

 

دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندس مكانيك (كليه گرايش ها) و كليه شاغلين و كارشناسان رشته مهندسي مكانيك

 
   
 
 
 
5,890,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
42 ساعت