.: مشخصات دوره
آناليز و تحليل تنش خطوط لوله با استفاده از نرم افزار CaesarII
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه مهندسي و طراحي آناليز و تحليل تنش خطوط لوله با استفاده از نرم افزار CaesarII در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس كدها، استانداردها، منابع و مراجع ويژه اين صنعت

 

دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايش ها)
كارشناسان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)

 
   
   
 
4,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
35 ساعت