.: مشخصات دوره
طراحي و شبيه سازي سه بعدي با استفاده از نرم افزار PDMS -(مدول هاي draft , design & isoGN)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش مهارت هاي كاربردي در زمينه طراحي و مهندسي  Piping  در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس كدها، استانداردها، منابع و مراجع ويژه اين صنعت با استفاده از نرم افزار PDMS شامل مدول هاي Draft , Design & iso generation

 

دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايش ها)
كارشناسان واحد piping

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
42 ساعت