.: مشخصات دوره
مباني و اصول پايه طراحي خطوط لوله Piping) layout/material) بر اساس استانداردهاي API,ANSI,ASME
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه طراحي خطوط لوله هاي صنعتي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس استانداردهاي ويژه اين صنعت

 

دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايش ها)

 
   
 
 
 
4,950,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
42 ساعت