.: مشخصات دوره
اصول طراحي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس استانداردهاي API
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه اصول طراحي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي  بر اساس كدها و استانداردهاي ويژه در اين صنعت
 

 

دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي شيمي و نفت (كليه گرايشها)

 
   
 
 
 
5,190,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
42 ساعت