.: مشخصات دوره
شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي و پتروشيميايي (پايا) توسط نرم افزار ASPEN PLUS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي دانش پژوهان به شبيه سازي واحدهاي شيميايي و پتروشيميايي در حالت پايا

 

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز
آشنايي با اصول عمليات واحد و مهندسي فرآيند

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
36 ساعت