.: مشخصات دوره
آموزش كاربري سيستم عامل لينوكس پايه 2
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 تربيت نيروهاي متخصص در زمينه : کار با سیستم عامل لینوکس بر اساس استاندارد هاي آموزشي LPI

 

آشنايي با مباني شبكه و گذراندن Exam101

 
   
   
 
5,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت