.: مشخصات دوره
مباني شبكه
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: مباني شبكه
   

توانمند سازي نيروهاي كارآمد دردانش مفاهیم شبكه هاي كامپيوتري و انواع توپولوژی آن و آشنايي به تجهیزات شبکه

 

آشنايي با يكي از سيستم عامل ها, در حد كاربر معمولي كامپيوتر و آشنايي با سخت افزار كامپيوتر و توانايي نصب ويندوز و درايورهاي آن

 
   
   
 
2,990,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت