.: مشخصات دوره
پياده سازي و مديريت سايت با وردپرس(WordPress)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. توانمند سازی طراحان وب سایت به استفاده از قابلیت ها و امکانات WordPress در راستای تولید محتوا و بهره گیری از ورد پرس
  2. آشنایی با پتانسیل های حرفه ای  ورد پرس و نحوه استفاده از آن
  3. آشنایی با قابلیت های ورد پرس به صورت حرفه ای برای آن دسته افرادی که می خواهند به عنوان مدیر وب سایت ورد پرسی فعالیت نمایند

 

 
  1. آشنايي مقدماتي با مفاهيم اوليه HTML/CSS و طراحي وب .
  2. آشنايي با مديريت هاست.

 

 
   
 
 
 
3,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
35 ساعت