.: مشخصات دوره
لينوكس جامع كاربردي (كاربرد در مديريت شبكه)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 - پرورش نيروی کارآمد در زمینه مدیریت شبکه لینوکس

- آموزش کار با سیستم عامل های متن باز(Open Source) در سطوح پیشرفته شبکه

- آموزش دانش پذیران بر اساس استاندارد هاي بین المللی آموزش لینوکس LPI 

- توانايي مديريت، طراحي ، راه اندازي، عيب يابي، نگهداري و امنيت شبكه هاي كوچك و متوسط لينوكس.

- توانايي پياده سازي و نگهداري شبكه هاي تركيبي ويندوز و لينوكس

 
  • تسلط به يك سيستم عامل به عنوان كاربر حرفه اي كامپيوتر
  • آشنا به مفاهيم شبكه
 
   
   
 
12,000,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
100 ساعت