.: مشخصات دوره
مكالمه زبان انگليسي پيشرفته ADV.3
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زبان  انگلیسی در سطح پيشرفته
  • تکمیل سطح  C1  و آمادگی ورود به سطح C2 بر اساس استاندارد CEFR 
 
  • آشنايي حداقل به زبان انگليسي در سطح ADV2 
  • دارا بودن  سن 18 سال به بالا جهت شركت در آزمون تعیین سطح
 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت