.: مشخصات دوره
ساخت نرم افزارهاي چند رسانه اي توسط نرم افزار Premiere
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمندسازي  نيروهاي متخص درزمينه ميكس، مونتاژ، صدا گذاري ،نحوه نوشتن تيتراژ

 

 آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت