.: مشخصات دوره
ساخت نرم افزارهاي چند رسانه اي توسط نرم افزار Premiere
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمندسازي  نيروهاي متخص درزمينه ميكس، مونتاژ، صدا گذاري ،نحوه نوشتن تيتراژ

 

 آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

 
   
   
 
3,590,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت