.: مشخصات دوره
تكنسين فني كامپيوتر
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنايي با انواع قطعات به كار رفته در يك PC و اصول عيب يابي قطعات به طريقه بلوكي. نصب Windows به همراه تنظيمات تخصصي و ترفندهاي امنيتي . راه اندازي يك Home Network كوچك جهت استفاده شخصي

 

آشنایی با سیستم عامل ویندوز از سري مهارت هاي ICDL و آشنايي با مباني شبكه.

 
   
 
 
 
8,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
70 ساعت