.: مشخصات دوره
اصول فيلم نامه نويسي سينمايي و انيميشن (از ايده تا فيلمنامه)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. آموزش و توانمندسازی دانشپذیران به نگارش فیلم نامه اصولی
  2. آموزش چگونگی نقد فیلم نامه و تفکیک نقاط ضعف و قدرت فیلم نامه
 

حداقل مدرك تحصيلي ديپلم وآشنايي اوليه با مفاهيم فيلم ،داستان و انيميشن

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
60 ساعت