.: مشخصات دوره
مباني برنامه نويسي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش محتويات پايه و مشترك در دوره هاي برنامه نويسي و آماده سازي دانش پژوهان جهت ورود به دوره هاي برنامه نويسي.

 

 

-حداقل آشنايي با زبان انگليسي و رياضيات.
-آشنايي با Windows

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
35 ساعت