.: مشخصات دوره
طراحي، ساخت و ويرايش Geodatabase بوسيله نرم افزار ArcGIS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • آشنایی با مفاهیم و کلیات پایگاه های داده و پایگاه داده زمین مرجع
  • آشنایی با نحوه ساخت پایگاه داده زمین مرجع با نرم افزار ArcGIS
  • آشنایی با ساخت توپولوژی و ویرایش داده ها در Geodatabase
  • آشنایی با ابزارهاي كاربردي Arc ToolBox
  • آشنايي با تكنولوژي هاي نوين در برداشت اطلاعات مكاني
 
  • کارشناس یا تکنسین مرتبط با اطلاعات مکانی
  • دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با علوم زمین (نقشه برداری، زمین شناسی، شهرسازی و ...)
  • گذراندن دوره پیشنیاز یا داشتن اطلاعات در حد آن
 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
40 ساعت