.: مشخصات دوره
اصول و مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) توسط نرم افزار ArcGIS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

1- آشنایی با مفاهیم و کلیات GIS
2- آشنایی با کاربردهای GIS در علوم مهندسي
3- بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان بوسیله نرم افزار ArcGIS
4- آماده سازي داده ها يا انجام عمليات GIS Ready

 

- کارشناسان یا تکنسین مرتبط با اطلاعات مکانی

- دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با علوم زمین ( نقشه برداری، زمین شناسی، شهرسازی و ... )

 

 

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت