.: مشخصات دوره
اصول حسابداري وحسابداري به كمك رايانه
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

-توانمند سازي نيروي متخصص در زمينه فعاليت در امور حسابداري

-توانمندي نيروي انساني در زمينه كاركردن حسابداري با نرم افزار سامان

 

  

علاقه مندان به دوره حسابداري وهمچنين آشنايي با حسابداري مقدماتي و ويندوز

 
   
 
 
 
4,725,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت