.: مشخصات دوره
فرانسه 4
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: فرانسه 4
   
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان فرانسه  خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی فرانسه 3 وآمادگی ورود به فرانسه 5
  3.  یادگیری  زبان فرانسه در سطح A1بر اساس استاندارد CECR
 
  1. گذراندن دوره پيش نياز و شركت درآزمون تعيين سطح
  2. دارا بودن سن بالاي 18سال
 
   
   
 
2,490,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت