.: مشخصات دوره
ويرايش تصاوير وطراحي گرافيك با نرم افزار Photoshop (جامع)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 

   توانمند سازي نيروهاي متخص در زمينه طراحی گرافیک کامپیوتری و ویرایش تصاویر به صورت حرفه ای توسط نرم افزار Photoshop
توانايي  ویرایش عکس
توانايي  طراحی پوستر، بنر، کارت، بروشور و سایر مواد تبلیغاتی
توانايي طراحی لوگو، نشانه
توانايي نقاشی دیجیتال
توانايي طراحی جلد و صفحات کتاب، مجله و ...
اشنايي با شیت بندی و آماده سازی طرح جهت چاپ
 

 

 آشنايي با  مبانی طراحی گرافیک

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
70 ساعت