.: مشخصات دوره
شبيه سازي دنياي مجازي وخلق جلوه هاي ويژه توسط نرم افزار Maya
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانايي ساخت تصاوير انيميشن وجلوه هاي ويژه در فيلم ها

توانايي ساخت مدل هاي كاراكتر به همراه رنگ آميزي، نور پردازي ورندرينگ

 

   آشنايي با سيستم عامل ويندوز

 
   
 
 
 
3,690,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
40 ساعت