.: مشخصات دوره
محاوره موضوعي سطح Chat - Upper Intermediate
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

هدف این دوره که به صورت یک دوره مکمل، دوره های مکالمه زبان انگلیسی ارائه می گردد، بالا بردن و تکمیل مهارت گفتاری و شنیداری شرکت کنندگان می باشد.

در این دوره هیچگونه آموزشی در خصوص گرامر و یا مهارت های نوشتاری به زبان آموزان ارائه نمی گردد.

 

 

سطح زبان شركت كنندگان مي بايست در حد زبان آموزان مكالمه Hi1, Hi 2و يا Hi3 باشد
فارغ التحصيلان دوره مكالمه 8 و زبان آموزان سطوح Hi1, Hi 2 ويا Hi3 مي توانند در اين دوره ثبت نام شوند.
ساير متقاضيان پس از شركت در آزمون تععين سطح چنانچه سطح زبان آنها مناسب اين دوره باشد مي توانند در اين دوره ثبت نام كنند
.

 
   
   
 
1,050,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
20 ساعت