.: مشخصات دوره
محاوره موضوعي سطح Chat - Intermediate
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

هدف این دوره که به صورت یک دوره مکمل، دوره های مکالمه زبان انگلیسی ارائه می گردد، بالا بردن و تکمیل مهارت گفتاری و شنیداری ( در سطح B1بر اساس استاندارد CEFR )شرکت کنندگان می باشد.

در این دوره هیچگونه آموزشی در خصوص گرامر و یا مهارت های نوشتاری به زبان آموزان ارائه نمی گردد.

 

دارا بودن سن 18سال جهت شركت در ازمون تعيين سطح

 
   
 
 
 
1,600,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
20 ساعت