.: مشخصات دوره
آمادگي آزمون بين المللي IELTS سطح Advanced
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

ارتقا سطح زباني

ارتقا نمره از 6.5 به نمرات بالاتر

 

اتمام دوره  IELTS سطح upper و كسب نمره حداقل  6.5 /

شركت در آزمون تعيين سطح و كسب نمره 6.5

دارا بودن نمره 6.5 از آزمون اصلي

 
   
   
 
3,390,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت