.: مشخصات دوره
آمادگي آزمون بين المللي IELTS سطح upper intermediate
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

ارتقا سطح زباني

ارتقا نمره از 5.5 به نمره  6.5

 

اتمام دوره Intermediate و كسب نمره 5.5 از آزمون نهايي

و یا شركت در آزمون تعيين سطح و كسب نمره 5.5

دارا بودن نمره 5.5 و يا 6 از آزمون اصلي IELTS

 
   
   
 
3,220,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت