.: مشخصات دوره
آمادگي آزمون بين المللي IELTS سطح Intermediate
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

ارتقا سطح مهارتی  در کنار آفزایش دانش زبان انگلیسی شرکت کنندگان در دوره در هر 4 مهارت .

ارتقا نمره از 4.5  به نمره 5.5

 

شركت در آزمون تعيين سطح كتبي و شفاهي و كسب حداقل نمره 4.5

دارا بودن نمره 4.5 يا 5  در آزمون اصلي  IELTS و یا آزمون های آزمایشی موسسه که حداکثر 24 ماه قبل برگزار شده است.

 
   
 
 
 
2,990,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت