.: مشخصات دوره
فرانسه 1
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: فرانسه 1
   
  1. آشنایی دانشپذیران با زبان فرانسه جهت رفع نیاز در شرایط مختلف ( سفر- کار- تحصیل...) آموزش مفاهیم پایه ای و ابتدایی فرانسه برای آن دسته از افرادی که می خواهند فرانسه را بصورت هدفمند آموزش ببینند .
  2. ورود به سطح A1بر اساس استاندارد  بین المللی CECR

 

 

دارا بودن سن 18 سال يا داشتن ديپلم
 

 
   
 
 
 
2,290,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت