.: مشخصات دوره
مكالمه 5 (نيمه فشرده)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: مكالمه 5
   

 آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)

تکمیل مفاهیم آموزشی در مکالمه 4و ارتقاء سطح علمی دانشپذیران با توجه به سرفصل های کتاب و تکمیل سطح  A2 بر اساس استاندارد CEFR  و ایجاد انگیزه و آماده سازی افراد برای حضور در  دوره های بالاتر

 

آشنايي حداقل به زبان انگليسي در سطح مكالمه 4و سن 18 سال به بالا جهت شركت در  مصاحبه

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت