.: مشخصات دوره
مكالمه 4 (نيمه فشرده)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: مكالمه 4
   

 

آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)

تکمیل مفاهیم آموزشی در مکالمه 3و ارتقاء سطح علمی دانشپذیران با توجه به سرفصل های کتاب ورسیدن به سطح  A2 بر اساس استاندارد CEFR  و ایجاد انگیزه و آماده سازی افراد برای حضور در  دوره های بالاتر

 

آشنايي حداقل به زبان انگليسي در سطح مكالمه 3 و سن 18 سال به بالا جهت شركت در مصاحبه

 
   
   
 
2,390,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت